Monday, 24 June 2013

ปฎิทิน สอบตรง 57 GAT- PAT 57 Admissions 57


น้องๆ ม.6 ใครที่ยังนิ่งนอนใจไม่เตรียมพร้อม เรามาลองดู ปฎิทินสอบ รับตรงของม.ต่างๆ GAT/PAT วิชาสามัญ 7 วิชา มาทำเป็นตาราง จะทำให้น้องๆเห็นได้เลยว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป
 ชีวิตน้องจะเปลี่ยนจากที่เคยชิวๆ เป็น ไม่มีเวลาหยุดพัก

สีแดง : ตารางวันที่นิ่งแล้วครับ
สีดำ  : อิงจากปีการศึกษาก่อนปีนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้
เดือนวันที่กิจกรรม  
สิงหาคม สอบตรง รับตรงพิเศษ จุฬาลงกรณ์
กันยายน10-11สอบตรง เรียนดี บางมด
 22-23สอบตรง มศว
  สอบตรง แพทย์ ทันตะ ขอนแก่น
  สอบตรง แม่ฟ้าหลวง โควตาภาคเหนือ
ตุลาคม19-21สอบตรง จุฬา-ชนบท
  สอบตรง เภสัช ศิลปากร รอบที่ 1
  สอบตรง แม่ฟ้าหลวง ทั่วประเทศ
  สอบตรง แพทย์ บูรพา ( ภาคตะวันออก)
พฤศจิกายน สอบตรง เภสัช ขอนแก่น
  สอบตรง  ม.ขอนแก่น
  สอบตรง โควตาเพื่อชาวชนบท มหิดล
ธันวาคม7-10สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1
 21-22สอบตรง สงขลานครินทร์
  สอบตรง สวนดุสิต
มกราคม4-5สอบ วิชาสามัญ 7 วิชา
  สอบตรง ม.เชียงใหม่
  สอบตรง สวนสุนันทา รอบแรก
กุมภาพันธ์ สอบ วิชาเฉพาะแพทย์
  สอบ O-NET
มีนาคม8-11สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2
  สอบตรง เภสัช ศิลปากร และบูรพา 
  สอบตรง  พระนครเหนือ
  สอบตรง ร่วม เทคโนโลยีราชมงคล 3 แห่ง
  สอบตรง สัตวแพทย์ ขอนแก่น
อ้างอิงตาราง GAT/PAT 
     อยากจะบอกว่าถ้าใครเตรียมตัวก่อนพร้อมก่อนก็จะได้เปรียบนะครับ เพราะข้อสอบรับตรงส่วนใหญ่จะไม่ยากจนเกินไป แต่อยู่ที่เราจะพร้อมไหม หลายคนไม่เก่งหรอกครับ แต่ขยันตั้งแต่แรก ก็ทำให้ติดคณะดีๆ ได้
ขอบคุณ บทความ ยูนิเเกงส์

No comments: