Sunday, 14 October 2012

รับตรง 56 ภาคปกติ-ภาคพิเศษ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา


  

                            UploadImage

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดปฎิทินรับตรง ภาคพิเศษ และรับตรงภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป


ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

No comments: