Monday, 7 January 2013

มาแล้ว!!! ประกาศผลสอบ โควตาภาคเหนือ มช.

UploadImageมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศผลการสอบข้อเขียน โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 และการให้โควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2556


สามารถดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ที่

http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/56/interview/

No comments: