Thursday, 31 May 2012

สทศ : ข้อสอบ GAT-PAT 1/2556 โครงสร้างข้อสอบยังเหมือนเดิม !!


นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)เปิดเผยว่า สทศ.จะเปิดรับสมัครสอบความถนัดทั่วไป ( GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม) ในวันที่ 2-30 กรกฎาคม เพื่อให้นักเรียนนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิสชั่นส์) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือระดับสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป ทั้งนี้ สทศ.ขอให้ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 ตรวจสอบกำหนดการวันที่รับสมัครสอบและวันที่ชำระเงินให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง 

"ผมขอเตือนนักเรียนว่าไม่ควรชะล่าใจ ให้รีบไปสมัครแต่วันแรกๆ เพราะหากไปสมัครวันสุดท้ายอาจจะเกิดปัญหา อาทิ ที่ผ่านมามีนักเรียนชำระเงินไม่ทัน ทำให้ไม่ได้สอบ ในส่วนของข้อสอบนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อย และคิดว่าจะไม่มีปัญหาแน่นอน โดยภาพรวมของข้อสอบเป็นไปตามโครงสร้างเดิม คือ เน้นวัดความรู้พื้นฐานที่จะไปเรียนในมหาวิทยาลัย และวัดศักยภาพความถนัดพื้นฐานที่จะไปเข้าเรียนในวิชาชีพ โดยประมาณเดือนกันยายนนี้ สทศ.จะนำตัวอย่างข้อสอบ ขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองทำ" นายสัมพันธ์กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายละเอียดการรับสมัคร มีดังนี้ สมัครสอบวันที่ 2-30 กรกฎาคม ชำระเงิน วันที่ 2-31 กรกฎาคม ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร 

วันที่ 2 กรกฎาคม-1 สิงหาคม ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ วันที่ 20 สิงหาคม สอบวันที่ 6- 9 ตุลาคม 2555 ประกาศผลสอบ วันที่ 9 พฤศจิกายน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
Credit  http://www.matichon.co.th/

No comments: