Thursday, 7 June 2012

เช็คคะแนนสูง - ต่ำ ปี 50-55 ก่อนสอบตรงแพทย์ มข.


คะแนนสูง-ต่ำ ในการสอบเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์  รับตรงโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(โควต้า)
และรับตรงโดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)ประจำปีการศึกษา 2550 - 2555

โครงการ
255025512552255325542555
สูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำ
MDX  รับตรงโดยคณะแพทย์--77.9064.9068.7060.0079.6062.907561.580.2061.7
รหัส    001 รับตรง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น79.575.569.2265. 1569.9562.3577.9273.0179.5170.1483.1569.21
MD02 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สกอ)
รพ. ศรีนครินทร์
69.3565.7563.82559.6571.5057.0078.7060.2075.2058.576.1058.40
MD03 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ
รพ.ขอนแก่น
64.8563.7561.77556.2562.8557.7079.2566.2562.2053.3075.0059.80
MD04 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
64.163.47560.77555.9061.9555.5570.4565.1061.7055.6063.3055.90
MD05 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ
รพ.อุดรธานี
64.564.061.7555.0061.3555.1569.8564.3057.9055.5059.7056.90
MD11 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ
รพ.มหาสารคาม
------67.6063.6555.6053.459.1054.80
MD06 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD)
รพ.ศรีนครินทร์
62.8261.050.7550.2769.6452.5169.6051.4066.8050.1066.3050.60
MD07 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD)
รพ.ขอนแก่น
63.5253.552.4750.060.7555.9269.4051.4055.2050.1064.8050.30
MD08 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD)
รพ.สรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี
60.3559.880.8750.757.3552.267.9553.9558.6051.1056.9052.80
MD09 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD)
รพ.อุดรธานี
62.1754.652.952.1562.5855.3469.2554.9560.8050.2060.5053.70
กสพท.  รับตรงโดย กสพท.60.8266.7157.1156.4859.2455.3865.4858.7065.0060.3560.9656.72
DTX โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ เพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น------62.6053.3063.1056.1066.4054.50
 

No comments: