Thursday, 21 June 2012

Pre โควตา มช.และ Pre โควตา มข.

UploadImage


ศูนย์วิชาการ RAC ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ โดยจัดโครงการดีๆเป็นปีที่ 4 กับโครงการ “ Pre โควตา มช.และ Pre โควตา มข.” เพื่อให้น้องๆชั้น ม.4-6 ในภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ฝึกทำข้อสอบโควตาก่อนลงสนามสอบจริง เพื่อให้น้องๆได้ทราบความสามารถ ของตนเองและกลับไปเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ จากสถิติที่ผ่านมา 3 ปี นักเรียนที่สอบผ่านใน โครงการ Pre โควตา มช.และ Pre โควตา มข. จะสอบติดโควตาจริง เกือบ 80 % ด้วยประสบการณ์กว่า 24 ปีในการเก็งข้อสอบ ทำการวิเคราะห์ข้อสอบและนำสถิติการออกข้อสอบ 10 ปี ย้อนหลังมาประมวลผลจนได้ข้อสอบที่มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำมากที่สุด


ทั้งนี้โครงการ  Pre โควตา  จะมีการจัดสอบออนไลน์  ให้น้องๆได้สอบออนไลน์ชุดเก็งข้อสอบของปี 56 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  น้องๆสามารถเลือกคณะได้เหมือนการสอบโควตาจริงๆ  และมีการประกาศผลการสอบเหมือนจริง  นอกจากนี้ยังมีระบบประเมินโอกาสสอบติดโควตาด้วยโปรแกรม CMU Forecast และ KKU Forecast ที่มีความแม่นยำกว่า 90 %  โดยระบบจะประเมินจากสถิติคะแนนรวม และสถิติการเลือกคณะนั้นๆที่รวบรวมและประมวลผลเป็นที่น่าเชื่อถือ
  
             ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ  สมัครสอบฟรี !  www.rac.ac.th/prequota     ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

  • เลือกคณะและประกาศผลสอบติดเหมือนจริง
  • ทำข้อสอบออนไลน์ ชุดเก็งโควตามช. มข. ปี 56 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่นี่ที่เดียว !!!
  • แม่นความรู้ก่อนไปสอบจริง ด้วยคลังข้อสอบโควตาย้อนหลังกว่า 10ปี
  • พร้อมประเมินโอกาสสอบติดโควตาด้วยโปรแกรม CMU Forecast และ KKU Forecast ที่มีความแม่นยำกว่า 90 %

No comments: