Monday, 17 December 2012

ม.ขอนแก่น ประกาศผลสอบ รับตรง 56 + เครือข่ายร่วม มาเเล้ว!!


มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 
ประกาศแล้วครับ!!!ดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp 

No comments: